Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής από τα Μουσικά Σύνολα της Ε.Ρ.Τ.

Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής από τα Μουσικά Σύνολα της Ε.Ρ.Τ.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 291540
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 21 Μάρτιος, 2007 - 02:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ