Πεπραγμένα & Προοοπτικές της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ

Πεπραγμένα & Προοοπτικές της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 995386
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 27 Μάρτιος, 2007 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ