ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2007 διοργανώνεται Ημερίδα με θέμα: «Προϋποθέσεις και
κριτήρια εκδόσεως και ερμηνείας των Εκκλησιαστικών πηγών» από το Διατμηματικό
Δίκτυο Κειμενικής και Ερμηνευτικής Εκκλησιαστικής Παραδόσεως (ΚΕΕΠ), το οποίο έχει
συγκροτηθεί και υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.
Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι
-Η κριτική έκδοση κειμένων, τεκμηρίωση και ѱηφιοποίηση κειμένων της εκκλησιαστικής
παραδόσεως 5ου – 19ου αι.
-Η έρευνα της κοινής εκκλησιαστικής παραδόσεως Ορθοδοξίας – Ρωμαιοκαθολικισμού –
Προτεσταντισμού με αφετηρία την Αγία Γραφή, τους Πατέρες και τα Συνοδικά κείμενα.
-Συλλογή θρησκειολογικών κειμένων με βάση την ιστορική ενότητα του Χριστιανισμού.
-Η κωδικοποίηση μεθοδολογικών και ερμηνευτικών αρχών της εκκλησιαστικής παραδόσεως
(Αγία Γραφή, Πατέρες και Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς, αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα, κείμενα
βυζαντινής Φιλοσοφίας και Ιστορίας, θρησκειολογικά κείμενα, λειτουργικές και μουσικολογικές
πηγές).
Η συγκρότηση μιας ενιαίας μεθοδολογίας για την οργάνωση των κριτηρίων ερμηνείας της
εκκλησιαστικής παραδόσεως με σκοπό την κατανόηση των ιστορικών διαφοροποιήσεων της
χριστιανοσύνης και των συνεπειών στο γίγνεσθαι των ευρωπαϊκών λαών καθιστά το Δίκτυο φορέα μιας
συντονισμένης προσπάθειας με συνεργασίες στο Βαλκανικό και τον Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο.
Συγχρόνως η ανάλυση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων εκδόσεως των εκκλησιαστικών πηγών
έχει άμεση εφαρμογή στην πρώτη δράση του Δικτύου, που είναι η κριτική έκδοση της γραμματείας του
Αγίου Δημητρίου, η οποία εκτείνεται σε 15 αιώνες.
Στην Ημερίδα θα παρουσιασθούν σε δύο ενότητες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκδόσεως και
ερμηνείας των εκκλησιαστικών πηγών, δηλ. της Αγίας Γραφής, των ιστορικών, των δογματικών, των
αγιολογικών, των μουσικών κειμένων, των μνημείων της τέχνης και του πολιτισμού της ενιαίας
εκκλησιαστικής παραδόσεως.
Περισσότ ερες πληροφορίες http://web.auth.gr/keepnet/

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 18 Απρίλιος, 2007 - 03:00
Χώρος: 
ΑΙΘΟΥΣΑ Δ΄ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ