Ετήσια Πνευματική Εκδήλωση του Ομίλου

Ετήσια Πνευματική Εκδήλωση του Ομίλου

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 11 Μάιος, 2007 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ