Διημερίδα με θέμα : Η πνευματική κληρονομιά της Μ. Ασίας - Διαχρονική Προσέγγιση

Διημερίδα με θέμα : Η πνευματική κληρονομιά της Μ. Ασίας - Διαχρονική Προσέγγιση

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 429357
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 18 Μάιος, 2007 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ