Επιστημονικό Ημερίδα για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό

Επιστημονικό Ημερίδα για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 992227, 99
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 8 Μάιος, 2007 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ