Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα Εργασιακή και Οικογενειακή Ζωή: Εχθροί ή Σύμμαχοι;

Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα Εργασιακή και Οικογενειακή Ζωή: Εχθροί ή Σύμμαχοι;

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 996464
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 10 Μάιος, 2007 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ