Μουσική Εκδήλωση από το Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας

Θα δοθεί συναυλία στα πλαίσια της "Ημέρας του Πολιτισμού" και της σλαβικής αλφαβήτου και των δύο δημιουργών της, Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 829210
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 31 Μάιος, 2007 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ