Τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Reiner Rummel σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Ιωάννης Α. Μυλόπουλος,

ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ε. Κατσάμπαλος

και ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Καθηγητής Δημήτριος Β. Τσούλης

σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας

την τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Reiner Rummel

σε Επίτιμο Διδάκτορα

του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

της Πολυτεχνικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τον Έπαινο προς τον τιμώμενο θα εκφωνήσει ο Καθηγητής

του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθανάσιος Δερμάνης

Μετά την αναγόρευσή του, ο τιμώμενος θα πραγματοποιήσει εισήγηση με θέμα:

“About the attraction of our planet”
“Σχετικά με την έλξη του πλανήτη μας”

Με τιμή

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής
Κωνσταντίνος Ε. Κατσάμπαλος

Ο Πρόεδρος του Τ.Α.Τ.Μ.
Δημήτριος Β. Τσούλης

Πληροφορίες επικοινωνίας
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 5 Μάρτιος, 2014 - 18:00
Χώρος: 
Αίθουσα τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: