Ενημερωτική εκδήλωση για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενημερωτική εκδήλωση για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στις 14 Οκτωβρίου 2015, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (αίθουσα σεμιναρίων, Ισόγειο), στις 11.00, σε ενημερωτική εκδήλωση για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας, στο οποίο συμμετέχει ως φορέας το ΑΠΘ.

Το Δίκτυο ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2015 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να εξασφαλίσει τον συντονισμό της ελληνικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Δίκτυο, τους στόχους και τις δράσεις του θα παρουσιάσει ο κ. Παναγιώτης Αλεβαντής από το Γραφείο Αθήνας της ΕΕ.

Στόχοι του Δικτύου είναι η καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και η βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί χώρο επικοινωνίας και επαφών μεταξύ οργανισμών και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για:

    τη συγκέντρωση ορολογικού υλικού,
    την απόδοση καινοφανών όρων στα ελληνικά,
    την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων (κυρίως της ΙΑΤΕ),
    την ποιοτική αναβάθμιση των ορολογικών εργασιών και
    την καλύτερη αξιοποίηση ορολογικών πόρων, βάσεων και πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικών εργαλείων στη μετάφραση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Εκ μέρους του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής.

Καθηγητής Σίμος Γραμμενίδης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τιτίκα Δημητρούλια

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 14 Οκτώβριος, 2015 - 11:00
Χώρος: 
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ (αίθουσα σεμιναρίων, Ισόγειο)
Οργάνωση εκδήλωσης
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ