"Τεχνολογίες CERN, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες" | Ενημερωτική Εκδήλωση

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα: «Τεχνολογίες CERN, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες»

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τρόπους αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και  των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από το CERN, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  14 Ιανουαρίου 2016, στις 12.00 μ. στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) - ΑΠΘεπί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου. 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 14 Ιανουάριος, 2016 - 12:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης