Εκδήλωση Λήξης του Προγράμματος REMEDIC

post image

Το “Διασυνοριακό Κέντρο Βλαστικών Κυττάρων Αναγεννητικής Ιατρικής” με το ακρωνύμιο “REMEDIC”, έχει ως στόχο την ανάπτυξη υποδομών και την μεταφορά τεχνογνωσίας που αφορούν στις κυτταρικές θεραπείες και την αναγεννητική ιατρική. Το πρόγραμμα REMEDIC πραγματοποιήθηκε από κοινού απ’ την Ιατρική/Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Ανώτατη Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου "St. Kliment Ohridski” της Μπίτολα.

Το REMEDIC closing event έχει ως στόχο την παρουσίαση της εξέλιξης του προγράμματος καθώς και του κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου και εξοπλισμού.   

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 3 Ιούνιος, 2016 - 11:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: