Παρουσίαση της έκδοσης με τίτλο «Η Έξοδος, τόμος Δ': Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο»

Παρουσίαση της έκδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών με τίτλο «Η Έξοδος, τόμος Δ': Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο»

Ομιλητές:
Αθανάσιος Καραθανάσης
Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Άρτεμις Ξανθοπούλου-Κυριακού
Ομότιμη Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικός Γραμματέας ΔΣ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ιφιγένεια Πανίδου
Πρόεδρος Μέριμνας Ποντίων Κυριών

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της εκδήλωσης.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Εθν. Αμύνης 4
54621 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 271195, fax: 2310 271501

email: ems@ems.gr

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 6 Ιούνιος, 2016 - 19:30
Χώρος: 
Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Οργάνωση εκδήλωσης
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μέριμνα Ποντίων Κυριών, Navarino Network