Συμμετοχή του ΑΠΘ στην 32η PHILOXENIA - Study in Thessaloniki

post image

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA, στο πλαίσιο του προγράμματος Study in Thessaloniki.

Το Study in Thessaloniki, έχοντας κλείσει την πρώτη φάση του και αποσκοπώντας να αποκτήσει ένα πιο δυναμικό προφίλ προσελκύοντας φοιτητές από το εξωτερικό αλλά και να αναδείξει την ερευνητική δουλειά των ιδρυμάτων της πόλης, θα βρίσκεται σε ειδικό χώρο εντός του περιπτέρου 13.

Στο stand του ΑΠΘ, στο Περίπτερο 13 stand Ε5, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για θέματα σπουδών, μεταπτυχιακά προγράμματα, ευκαιρίες μέσω του προγράμματος Erasmus και Erasmus International, προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ, προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, summer schools κα.

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στις 11:00, θα γίνει η παρουσίαση της έως τώρα πορείας του Study in Thessaloniki και θα ακολουθήσουν επιμέρους παρουσιάσεις από τους εκπροσώπους των ιδρυμάτων του. Την παρουσίαση του ΑΠΘ θα κάνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Καθηγητής Σπύρος Βούγιας.

Την ίδια μέρα, στις 13:00, θα ακολουθήσει εκδήλωση με τίτλο:

“Προγράμματα σπουδών, μαθήματα και δράσεις σχετικά με τον τουρισμό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης”

Στην εκδήλωση συμμετέχουν με εισηγήσεις:

Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
“Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: πόλος ακαδημαϊκού τουρισμού και εκπαιδευτικών/ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τον τουρισμό”

Η εισήγηση αναφέρεται στον ρόλο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού τουρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μέσω των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Erasmus+, Erasmus International και των Διεθνών Συνεργασιών. Επίσης παρουσιάζονται προγράμματα σπουδών και μαθήματα που προσφέρονται στους/τις φοιτήτριες του ΑΠΘ, καθώς και  στους/τις φοιτήτριες Erasmus σχετικά με τον τουρισμό.  Ακόμη παρουσιάζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως, το “Summer School #europehome”  με συμμετοχή 40 φοιτητών/τριών από πέντε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (http://europehome-project.eu/), το “Creative tourism workshop” που διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου (http://www.ihu.edu.gr/dcs2016/), καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες για τον τουρισμό όπως,  το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας “Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και τουριστική ανάπτυξη-LOFT”  (www.loft-info.eu) και συμμετοχή στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού  “Western Silk Road Tourism Development Initiative”.

Μαλαματένια Σκαλτσά, Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
“Πολιτισμός και Τουριστική Ανάπτυξη: Το Μεταπτυχιακό 'Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού' του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τα Δια Βίου Προγράμματά του”

Η εισήγηση αναφέρεται στις δράσεις πολιτισμού που αναλαμβάνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  'Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού' (http://ma-museology.web.auth.gr/dpms-mouseiologia/) στο πλαίσιο των μαθημάτων του και της πρακτικής των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, απέναντι σε πραγματικό κοινό παρουσιάζοντας τη δική μας εκδοχή για την ερμηνεία των μνημείων και της ιστορίας. Επίσης παρουσιάζονται τα ξεναγικά προγράμματα, και τα δωρεάν Δια Βίου προγράμματα για άνεργους νέους πτυχιούχους που αφορούν τον πολιτιστικό τουρισμό και την οργάνωση μικρών νεοφυών επιχειρήσεων στον πολιτισμό, τα οποία υποστηρίζονται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα προγράμματα αποδίδουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες και επιμορφώνουν τόσο στη θεωρητική πλευρά όσο και στην εφαρμοσμένη.

Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
“Συμβολή της διαχείρισης του αστικού πράσινου στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των πόλεων”

Η εισήγηση αναφέρεται σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος σχετικά με τη διαχείριση του αστικού πράσινου.  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Τμήματος περιλαμβάνεται  το μάθημα “Αστικό και Περιαστικό Πράσινο”,   στόχος του οποίου είναι η διαμόρφωση και διαχείριση των πράσινων χώρων στον αστικό και περιαστικό ιστό, με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας και λειτουργίας της πόλης, για να γίνει πιο ελκυστική στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ εκπονούνται μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές  σε σχετικά θέματα, που παρουσιάζονται σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Ακόμη, γίνονται προτάσεις  δημιουργίας πράσινων δικτύων, που να ενώνουν ιστορικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές και πράσινες περιοχές στην πόλη και να επιτρέπουν την άνετη επισκεψιμότητα. Παρουσιάζεται επίσης το Πρόγραμμα  “Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς” το οποίο αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για τη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή.  Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση καλών πρακτικών παρακολούθησης και διαχείρισης του αστικού πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και των επισκεπτών (http//wwwgreentree.gr/greentree.manager), καθώς και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση επιστημόνων και δημοτικών υπαλλήλων.

Ελένη Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
“Διεθνές Διαπανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Global Study Program GSP: Πολιτισμός και Τοπική Ανάπτυξη”

Η εισήγηση αναφέρεται στη συμμετοχική εκπαιδευτική δράση  Global Study Program ανάμεσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Chiba University Japan στο πεδίο της τοπικής ανάπτυξης με άξονα τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους (https://authchiba.org), στην οποία συμμετέχουν 30 Έλληνες και Ιάπωνες φοιτητές και υλοποιείται εναλλάξ στην Ελλάδα και την Ιαπωνία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δράσης είναι η οργανωτική, παιδαγωγική και θεματική του καινοτομία, καθώς σχεδιάζεται από κοινού από τους φορείς οργάνωσης, αποτελείται από διεπιστημονικές ομάδες εισηγητών/τριών και φοιτητών/τριών που χρησιμοποιούν ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία, και η θεματική του επιλογή καταλήγει κάθε χρόνο σε απτές υλοποιήσιμες προτάσεις, προϊόν συλλογικής συμμετοχικής κατανόησης και επιτόπιας έρευνας του υπό διερεύνηση θέματος.

Χρήστος Τσιρώνης,  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας
“Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και θρησκευτική κληρονομιά”

Η εισήγηση αναφέρεται στην οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Τμήμα Θεολογίας ώστε να μελετηθούν σε βάθος ζητήματα θρησκευτικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας προσφέρονται στους/τις φοιτητές/τριες εκπαιδευτικές παρουσιάσεις ενταγμένες στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και υποβάλλονται μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές σε σχετικές με τον θρησκευτικό τουρισμό θεματικές. Γίνονται επιστημονικές ομιλίες, συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, και παρεμβάσεις ενημέρωσης. Κατά την οργάνωση διεθνών συνεδρίων πραγματοποιούνται ειδικές επισκέψεις και διαδρομές θρησκευτικού τουρισμού. Ακόμη υλοποιούνται Προγράμματα Κατάρτισης για πτυχιούχους και επαγγελματίες του τουρισμού. Ο κεντρικός άξονας των ενεργειών είναι η ανάπτυξη μιας πολυτροπικής πρότασης για τον τουρισμό με κεντρικό άξονα τη θρησκευτική κληρονομιά και με βασικούς στόχους τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνέργεια σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και την εκπαίδευση στον θρησκευτικό τουρισμό.

Την εκδήλωση συντονίζει η κα Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.
 

 

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310991313
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος, 2016 - 10:00 έως Κυριακή, 20 Νοέμβριος, 2016 - 20:00
Χώρος: 
ΔΕΘ Περίπτερο 13 Stand 5ε
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: