Παρουσίαση Έκδοσης Πρακτικών "Reading Eustathios of Thessalonike"

Παρουσίαση Έκδοσης Πρακτικών "Reading of Eustathios of Thessalonike"
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 11 Μάιος, 2017 - 20:00
Χώρος: 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Αίθουσα "Μανώλης Ανδρόνικος"