Διάλεξη του Καθηγητή Γιάννη Χριστιανίδη με θέμα: "Οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Άραβες και η ιστορία των Μαθηματικών: διαμάχες για την πρώιμη ιστορία της Άλγεβρας"

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 16 Μάιος, 2017 - 17:00
Χώρος: 
Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ - Αίθουσα Μ2
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: