Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων σας
προσκαλεί να παρευρεθείτε στην Ημερίδα, που διοργανώνει στο πλαίσιο της
φοιτητικής εβδομάδας, με θέμα:

Κατάσταση φοίτησης και ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, ώρα 11:00-14:00

στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
(ΚΕΔΕΑ) ΑΠΘ, (οδός 3ης Σεπτεμβρίου)

 

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τ: 

2310 992763
2310 998904
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τρίτη, 23 Μάιος, 2017 - 11:00

Χώρος: 

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (Αμφιθέατρο Ι)
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 16/05/2017 @ 13:23