Ημερίδα: ''Κατάσταση φοίτησης και ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν''

post image

Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων σας
προσκαλεί να παρευρεθείτε στην Ημερίδα, που διοργανώνει στο πλαίσιο της
φοιτητικής εβδομάδας, με θέμα:

Κατάσταση φοίτησης και ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, ώρα 11:00-14:00

στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
(ΚΕΔΕΑ) ΑΠΘ, (οδός 3ης Σεπτεμβρίου)

 

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 992763
2310 998904
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 23 Μάιος, 2017 - 11:00
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (Αμφιθέατρο Ι)