Αναγόρευση του κ. Ιωάννη Μυλόπουλου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας,

ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Καθηγητής Χαρίτων-Σαρλ Θ. Χιντήρογλου και

ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής Καθηγητής Ιωάννης Π. Βλαχάβας,

σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τη δημόσια πανηγυρική συνεδρίαση

για την Τελετή Αναγόρευσης

του κ. Ιωάννη Μυλόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή των Πανεπιστημίων Τορόντο και Τρέντο,

σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 2 Ιούνιος, 2017 - 11:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: