Διημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος "Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγίων - ΕΠαΔαΠ".

Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) σας προσκαλούν στη διημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος "Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγίων - ΕΠαΔαΠ".

Η πρώτη μέρα της διημερίδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ. στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας - ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ (Κτίριο Α΄, Κεντρική Αίθουσα Διαλέξεων), ενώ την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 θα γίνει ξενάγηση των εκπροσώπων των προσκεκλημένων φορέων στο Πανεπιστημιακό Δάσος του Ταξιάρχη (Επίδειξη του πρότυπου σχεδίου αντιπυρικού σχεδιασμού της περιοχή).

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310992699
2310992701
2310991778
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Για διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2310991778 κα Στύλα Κορίνα, 2310992701 κα Μηνάκου Χαρά)

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 09:00 έως Τρίτη, 27 Ιούνιος, 2017 - 17:00
Χώρος: 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας - ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ (Κτίριο Α΄, Κεντρική Αίθουσα Διαλέξεων)
Οργάνωση εκδήλωσης
Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC)