8ο Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

Στο πλαίσιο της σύνδεσης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, διοργανώνει το 8ο Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των τμημάτων και βαθμίδων) στην αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Νοεμβρίου στο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

 

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη

546 36 Θεσσαλονίκη

T: (+30) 2310 994021

F: (+30) 2310 200392

E: tto@rc.auth.gr

U: http://www.rc.auth.gr/

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 7 Νοέμβριος, 2017 - 10:00 έως Τετάρτη, 8 Νοέμβριος, 2017 - 14:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΑΠΘ