Εκδήλωση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου στο πλαίσιο των "Θεματικών Βραδιών"

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος, 2017 - 19:00