Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με την εταιρεία Accenture διοργανώνουν διήμερη εκδήλωση με θέμα:  
"Power Up your Career.  Accenture Meets AUTH"

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 21 & 22 Νοεμβρίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους των Tμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής & Οικονομικών Επιστημών.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση  πατήστε εδώ 

 

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 - 10:00 έως Τετάρτη, 22 Νοέμβριος, 2017 - 13:00

Χώρος: 

ΚΕ.Δ.Ε.Α.
Οργάνωση εκδήλωσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία Accenture
Υποβλήθηκε στις 16/11/2017 @ 10:18