Το Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και σε συνεργασία με το IEEE Greece CAS/SSC Jt. Chapter διοργανώνει ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, η οποία απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Μαθηματικών, Φυσικής & συναφών τμημάτων.

Η φετινή εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις ελληνικών και ξένωνεταιρειών, ερευνητικών κέντρων, συμβουλευτικών φορέων και συνεντεύξεις - συζητήσεις των συμμετεχόντων με τις εταιρείες για θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης και εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 10:30, στο αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη).

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τηφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε στο παρακάτω link: https://goo.gl/forms/moJeAT9agGLEYIXy1

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του event (http://ieee-careerday.surge.sh/

 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος, 2017 - 10:30

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 01/12/2017 @ 15:46