“Εισαγωγή στο bitcoin”

Ο Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής σας καλεί στην ομιλία του Δρ. Κ. Καρασσάβα με θέμα

“Εισαγωγή στο bitcoin”

 Πέμπτη 14/12 και ώρα 5μμ στην αίθουσα Η6 στον ημιόροφο του Βιολογικού.

Η ομιλία εστιάζει σε ένα αντικείμενο αιχμής με έμφαση στον τρόπο υλοποίησης αποκεντρωμένων λύσεων, που εφαρμόσθηκαν στο ψηφιακό νόμισμα bitcoin

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310991916
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος, 2017 (All day)
Χώρος: 
αίθουσα Η6 στον ημιόροφο του Βιολογικού
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού