Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

της Πολυτεχνικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

σας προσκαλεί στη Σειρά διαλέξεων «Χώρου Ζητήματα»

με εισηγητή τον κ. Θωμά Μαλούτα

  Καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

και θέμα

Διαδικτυακές εφαρμογές στον τομέα της κοινωνικής γεωγραφίας :

(Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011 [https://panorama.statistics.gr/] και

Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας [http://www.athenssocialatlas.gr/])  

την

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 14.00-17.00

Αίθουσα 105, πτέρυγας αρχιτεκτόνων,

 

Διαβάστε σχετικά με το έργο του καθηγητή Θωμά Μαλούτα :

Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) (2001-2012) και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1995-2009). Πρόσφατα διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας (2015-2016). Το έργο του αφορά τις κοινωνικές δομές στις μεγάλες πόλεις και τις μεταβολές τους κατά την περίοδο της παγκοσμιοποίησης. Επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινωνικού διαχωρισμού σε συνάρτηση με τα στεγαστικά και ευρύτερα προνοιακά συστήματα, κυρίως στη Νότια Ευρώπη και, ιδιαίτερα, στην Αθήνα. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται και δύο διαδικτυακές εφαρμογές στον τομέα της κοινωνικής γεωγραφίας (Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011 [https://panorama.statistics.gr/]  και Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας [http://www.athenssocialatlas.gr/]).

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος, 2017 - 14:00 έως 17:00

Χώρος: 

Αίθουσα 105, πτέρυγας αρχιτεκτόνων
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 08/12/2017 @ 18:49