Ενημερωτική εκδήλωση: «Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

σας προσκαλούν

σε ενημερωτική εκδήλωση  με θέμα: «Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για  Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις»

την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 9:00-15:30, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τυποποίηση, στις τεχνολογίες και στις πρακτικές για τις βιώσιμες, έξυπνες, ανθεκτικές, ασφαλείς, και ανοικτές πόλεις σε όλους και την παρουσίαση των προτάσεων για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου βιώσιμης και έξυπνης πόλης.

Συνημμένα σας αποστέλλεται το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το Δελτίο Συμμετοχής  και  να  το  αποστείλετε  στο e-mail: mdk@elot.gr

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος, 2017 - 09:00
Χώρος: 
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου