Ενημερωτική παρουσίαση του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων Θεσσαλονίκης

post image

Στο πλαίσιο ενός κοινού στόχου για την προβολή του ερευνητικού έργου και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΑΠΘ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau -TCB).

Το ΑΠΘ και το TCB με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας στοχεύουν από κοινού στο να συνδέσουν την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα του ΑΠΘ με την τεχνογνωσία του TCB στον τομέα της προσέλκυσης επιστημονικών διοργανώσεων. Συγκεκριμένα, το TCB ως μη κερδοσκοπικός φορέας προτίθεται να συνδράμει στη διεκδίκηση διεθνών συνεδρίων και να  υποστηρίξει τα μέλη ΔΕΠ της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ στην προσπάθεια αυτή, με τους εξής ενδεικτικούς τρόπους:

  • παροχή επιστολή υποστήριξης του TCB, καθώς και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), του Υπουργείου Τουρισμού, ή/και τυχόν επιμελητηρίων ΣΕΒΕ, ΣΒΕΕ, ΕΒΕΘ κλπ.
  • υποστήριξη διεκδικήσεων με την παροχή παρουσίασης της πόλης ως συνεδριακού προορισμού, με αναλυτική αναφορά συνδεσιμότητας, υποδομών, συγκριτικών πλεονεκτημάτων
  • υποστήριξη διεκδικήσεων με την έρευνα και επιμέλεια συγκεκριμένων αιτούμενων στοιχείων/πληροφοριών για τον προορισμό και τις δυνατότητες φιλοξενίας μιας διοργάνωσης
  • υποστήριξη διεκδικήσεων με την παροχή υπηρεσιών μέσω των μελών του TCB (πχ. υποδοχή εκπροσώπων διεθνών επιστημονικών φορέων για τη διερεύνηση της καταλληλότητας του προορισμού)
  • υποστήριξη ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών στο πλαίσιο της διεκδίκησης των εκάστοτε συνεδρίων 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας του ΑΠΘ με το TCB και της εφαρμογής σε πρακτικό επίπεδο συγκεκριμένων δράσεων, κρίνεται χρήσιμη η ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη διαδικασία υποστήριξης της διεκδίκησης διεθνών συνεδρίων από το TCB.

Για το σκοπό αυτό θα παρακαλούσαμε να δηλώσετε ΕΔΩ το ενδιαφέρον συμμετοχής σας σε σχετική ενημερωτική συνάντηση-παρουσίαση  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 11:00 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ.

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος, 2018 - 11:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
Thessaloniki Convention Bureau