Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 28 Μάρτιος, 2018 - 19:30

Χώρος: 

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Υποβλήθηκε στις 28/03/2018 @ 9:54