5ο Technology Forum

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί οι φορείς της περιοχής μας, είναι σημαντικό να παράγουν καινοτόμα προϊόντα με διεθνή απήχηση. Στη διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων σημαντική είναι η συνεισφορά των Παραγωγικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες), και των Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) και συγκεκριμένα:

• η αξιοποίηση της γνώσης και των τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτουν οι προαναφερθέντες φορείς,
• η συνεργασία μεταξύ τους.

Το 5ο Τεχνολογικό Φόρουμ έρχεται για μια ακόμη χρονιά να εξυπηρετήσει τους παραπάνω σκοπούς. Φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2018 (9:00-19:00) στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Διομήδης Σπινέλλης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Forum: www.technology-forum.eu 

 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 16 Μάιος, 2018 - 09:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
Technology Forum