Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί οι φορείς της περιοχής μας, είναι σημαντικό να παράγουν καινοτόμα προϊόντα με διεθνή απήχηση. Στη διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων σημαντική είναι η συνεισφορά των Παραγωγικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες), και των Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) και συγκεκριμένα:

• η αξιοποίηση της γνώσης και των τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτουν οι προαναφερθέντες φορείς,
• η συνεργασία μεταξύ τους.

Το 5ο Τεχνολογικό Φόρουμ έρχεται για μια ακόμη χρονιά να εξυπηρετήσει τους παραπάνω σκοπούς. Φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2018 (9:00-19:00) στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Διομήδης Σπινέλλης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Forum: www.technology-forum.eu 

 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 16 Μάιος, 2018 - 09:00

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
Technology Forum
Υποβλήθηκε στις 24/04/2018 @ 18:53