Πληροφορίες επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310991313
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Κυριακή, 20 Μάιος, 2018 - 21:00

Χώρος: 

Γρασίδια - Φιλοσοφική Σχολή
Οργάνωση εκδήλωσης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 11/05/2018 @ 11:27