Εκδήλωση της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας 
κ.Γεώργιος Ζέρβας έχει την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει στην
εκδήλωση παρουσίασης των νέων μελών της που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.30
στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στην εν λόγω εκδήλωση τα νέα μέλη της Ε.Γ.Α. θα
παρουσιάσουν, ως είθισται, εργασίες σχετικές με το γνωστικό
τους αντικείμενο, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο
πρόγραμμα.
 
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 13 Ιούνιος, 2018 - 12:30
Χώρος: 
Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Οργάνωση εκδήλωσης
Ελληνική Γεωργική Ακαδημία