Συζήτηση ''Η δύσκολη πορεία του φιλελευθερισμού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα''

post image
Πληροφορίες επικοινωνίας
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 
Nadia Karakosta
Program Coordinator
Navarino Network
3, Apellou Str.
546 22, Thessaloniki, Greece
T: +30 2310 260322
F: +30 2310 260322
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 16 Ιούνιος, 2018 - 10:00
Χώρος: 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης - Αίθουσα ''ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ''