Έναρξη της λειτουργίας του Δικτύου των Ηνωμένων Εθνών για την Επίλυση Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN Sustainable Development Solutions Network – SDSN) για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τον Οκτώβριο του  2018 την Προεδρία του νεοσύστατου Δικτύου των Ηνωμένων Εθνών για την Επίλυση Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN Sustainable Development Solutions Network – SDSN) για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η έναρξης της λειτουργίας του δικτύου θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, στις 11:00

σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Στην εκδήλωση θα παραστεί και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia των ΗΠΑ, Jeffrey Sachs, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του παγκόσμιου δικτύου SGSN Global.

Το δίκτυο Sustainable Development Solutions Network (http://unsdsn.org) λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος ρόλος του είναι να ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει την παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία και εξειδίκευση για την προώθηση πρακτικών λύσεων με στόχο την επίτευξη της  βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Το δίκτυο αυτό θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό πλαίσιο για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας καθώς και έναν οδηγό πολιτικής δράσης, αναφορικά με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 25 Οκτώβριος, 2018 - 10:30
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου)