Διάλεξη του Professor Sarvapali Ramchurn του School of Electronics and Computer Science του University of Southampton, UK

Το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ διοργανώνει και σας προσκαλεί στη διάλεξη του Professor Sarvapali Ramchurn του School of Electronics and Computer Science του University of Southampton, UK, με θέμα:

"Towards Responsible Human Agent Collectives"
(Συλλογικές Ομάδες Υπεύθυνων Πρακτόρων)

στο Αμφιθέατρο IIΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 στις 17:00.

Η διάλεξη εντάσσεται στα πλαίσια της Σειράς Διακεκριμένων Ομιλητών "Λέων ο Μαθηματικός" του Τμήματος Πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.csd.auth.gr/el/news/lectures/events/item/1528-omilia-prof-sarvapali-ramchurn

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 31 Οκτώβριος, 2018 - 17:00 έως 19:00
Χώρος: 
Αμφιθέατρο IIΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: