Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση: Εκδήλωση 2008-2018 10 ΧΡΟΝΙΑ

 

Το Ελληνικό Παρατηρήριο για την Πολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση οργανώνει εκδήλωση με θέμα

10 χρόνια 2008-2018

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018 - 18:00