Πληροφορίες επικοινωνίας

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Οργανωτική υποστήριξη συνεδρίου: τηλ. 2310 99.7211

Τηλ. γραμματείας συνεδρίου: 2310 99.7069

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 14 Μάρτιος, 2019 (All day) έως Παρασκευή, 15 Μάρτιος, 2019 (All day)

Χώρος: 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 05/03/2019 @ 11:03