"Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη το 2018"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Οργανωτική υποστήριξη συνεδρίου: τηλ. 2310 99.7211

Τηλ. γραμματείας συνεδρίου: 2310 99.7069

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 14 Μάρτιος, 2019 (All day) έως Παρασκευή, 15 Μάρτιος, 2019 (All day)
Χώρος: 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ