Αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του καθ. Geoffrey Wood, Dean and Professor of International Business at Essex Business School

Ο πρύτανης του Α.Π.Θ. καθ. Περικλής Μήτκας και ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημων καθ. Δημήτρθιος Κουσενίδης σας προσκαλούν στην τελετή αναγόρευσης του καθ. κ. Geoffrey Wood, Dean and Professor of International Business, at Essex Business School, Colchester, England σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ

Πληροφορίες επικοινωνίας
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 23 Μάιος, 2019 - 19:30 έως 21:00
Χώρος: 
Αίθουσα τελετών Παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: