Εκδήλωση για τις Πρυτανικές Εκλογές 2019

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ., οργανώνει εκδήλωση για τις εκλογές του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε στην εκδήλωση την Πέμπτη 6 Ιουνίου στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

12:00 μ.: συζήτηση με τους υποψήφιους πρυτάνεις
13:30 μ.μ.: συζήτηση με τις/τους υποψήφιες/ους αντιπρυτάνεις

Θα τεθούν ερωτήματα από τους δύο οργανωτικούς φορείς και το κοινό.

--

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΕΣΔΕΠ

Γιώργος Ζωγραφίδης
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 6 Ιούνιος, 2019 - 12:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ