ΠΟΙΚΙΛΜΑΤΑ 2019-2020 Επιτόπια έρευνα πεδίου στην εθνομουσικολογία: μεθοδολογία, προκλήσεις, απαντήσεις Γιώργος Αθανασόπουλος

Τμήμα Μουσικών Σπουδών | Σχολή Καλών Τεχνών

18:00 | Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Φουαγιέ | Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημιούπολη Θέρμης

Επιτόπια έρευνα πεδίου στην εθνομουσικολογία: μεθοδολογία, προκλήσεις, απαντήσεις

Γιώργος Αθανασόπουλος Durham University & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η επιτόπια έρευνα πεδίου θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στον τομέα της εθνομουσικολογίας. Κρίνεται απαραίτητη για τη συλλογή δεδομένων (ποσοτικών, ποιοτικών, εθνογραφικών κ.α.) υψηλής οικολογικής εγκυρότητας από το πεδίο, τα οποία μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε σε ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχολούν, και τα οποία δεν μπορούν να αποκτηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η επεξεργασία και ανάλυση αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε, ή και να επαναπροσδιορίσουμε τις αρχικές μας εκτιμήσεις σχετικά με το αντικείμενο της έρευνάς μας, να γνωρίσουμε νέες πτυχές αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους ανθρώπους και την μουσική, όπως και να ανακαλύψουμε πολιτισμικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορεί να καταρρίψουν οτιδήποτε θεωρούμε δεδομένο ως εκείνη τη στιγμή.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος, 2019 - 18:00 έως 20:00
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: