Ενημερωτική συνάντηση για την Πιστοποίηση των ΠΠΣ του ΑΠΘ

O Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, προσκαλεί Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους και Συντονιστές ΟΜΕΑ όλων των Τμημάτων σε ενημερωτική συνάντηση για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, στις 12:00 μ, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

 

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310996771
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

 

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 3 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Χώρος: 
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης