Ημερίδα με θέμα "Τι σχολείο θέλουμε"...

Ημερίδα με θέμα "Τι σχολείο θέλουμε"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 475959
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Κυριακή, 25 Απρίλιος, 2004 - 03:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αίθουσα "Αλέξανδρος Παπαναστασίου"
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ