Επιστημονική Τριημερίδα για τα μουσεία

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 7 Μάιος, 2004 - 03:00 έως Κυριακή, 9 Μάιος, 2004 - 03:00

Χώρος: 

Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00