Συμπόσιο με θέμα: "Ελλάδα και Παγκοσμιοποίηση...

Συμπόσιο με θέμα: "Ελλάδα και Παγκοσμιοποίηση"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 996422
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 12 Νοέμβριος, 2004 - 02:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αίθουσα τελετών
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ