"Προστασία της Αγαμης Μητέρας"...

"Προστασία της Αγαμης Μητέρας"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310461145
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 5 Φεβρουάριος, 2005 - 02:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ