6ο πρόγραμμα πλαίσιο "Πολίτες και διακυβερνησ...

6ο πρόγραμμα πλαίσιο "Πολίτες και διακυβερνηση στην Κοινωνία της Γνώσης"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310998428
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος, 2005 - 02:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αίθουσα "Αλεξανδρος Παπαναστασίου" παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ