6ο πρόγραμμα πλαίσιο "Πολίτες και διακυβερνηση στην Κοινωνία της Γνώσης"

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τ: 

2310998428
Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος, 2005 - 02:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00

Χώρος: 

Αίθουσα "Αλεξανδρος Παπαναστασίου" παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 19/04/2006 @ 0:00