Ημερίδα: "Διγλωσσία: Γλωσσική Ικανότητα και Γ...

Ημερίδα: "Διγλωσσία: Γλωσσική Ικανότητα και Γλωσσική Επεξεργασία"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 14 Απρίλιος, 2005 - 03:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών, Παλιά Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ