Ελληνικές ημέρες θρόμβωσης...

Ελληνικές ημέρες θρόμβωσης

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310994777
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 1 Απρίλιος, 2005 - 03:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ