Παρουσίαση βιβλίου "Σμύρνη Πολιτιστικός Οδηγό...

Παρουσίαση βιβλίου "Σμύρνη Πολιτιστικός Οδηγός"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310260560
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Κυριακή, 3 Απρίλιος, 2005 - 03:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ