9ο Διεθνές Συνέδριο "International Conference...

9ο Διεθνές Συνέδριο "International Conference on Marketing and Development"

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310 996465
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 8 Ιούνιος, 2005 - 03:00 έως Σάββατο, 11 Ιούνιος, 2005 - 03:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ