Διαλέξεις με θέμα την προαγωγή του Χριστιανικ...

Διαλέξεις με θέμα την προαγωγή του Χριστιανικού ήθους των νέων.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 
2310522545
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος, 2005 - 03:00 έως Πέμπτη, 1 Ιανουάριος, 1970 - 04:00
Χώρος: 
Αιθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
Οργάνωση εκδήλωσης
ΑΠΘ